BEGELEIDING & COACHING IN DE JEUGDZORG EN GEHANDICAPTEN ZORG

Verleen zorg op een manier zoals jij zorg zou willen krijgen. Mijn naam is Delcio Dongala en vanuit deze insteek hierboven ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf Dongala zorg. Toe aan een nieuwe uitdaging en mijn kennis delen met anderen en mijn kennis verder verbreden. Op mijn website bied ik begeleiding en coaching in de jeugdzorg en gehandicapten zorg. Daarnaast sta ik voor de volgende kernwaardes vertrouwen, daadkracht, lef en aandacht. Je kunt bij mij terecht als je een begeleider nodig hebt die voor een langere tijd voor de groep wilt staan. Die sterk in zijn schoenen staat en ervaring met zich meeneemt. Ad Hok opdrachten neem ik ook aan maar voorkeur gaat uit naar langdurige opdrachten. Dit om structuur te bieden binnen een organisatie of andere setting.Daarnaast bied ik coaching in verschillende vormen van begeleiden. Zodat een team anders na verschillende casussen gaat kijken en handvatten kan bieden.
 

DONGALA ZORG WTZA


Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Er zijn nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders met onder andere een meldplicht en een vergunningstelsel. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. Wat u moet weten over de Wtza Waarom is deze wet er? Met welke onderdelen kunt u te maken krijgen? Niet alles is op elke instelling van toepassing. Hoe bereidt u zich voor? klik op de link en lees u in. https://www.toetredingzorgaanbieders.nl

Samen kijken we naar hoe we elkaar kunnen helpen en versterken.


Contact Opnemen Mijn werkervaring

MIJN DIENSTEN


Dongala Zorg biedt professionele begeleidingCONTACT