MIJN WERKERVARING


Ik heb werk ervaring opgedaan bij verschillende organisaties zowel open instellingen als gesloten in de jeugd en gehandicapten zorg.

COA
Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.
https://www.coa.nl/nl

Triade vitree
Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Ieder mens, ieder kind en iedere situatie is uniek. Daarom is onze zorg en ondersteuning altijd op maat, of het nu gaat om (beschermd) wonen, pleegzorg, dagbesteding, begeleiding of behandeling. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Samen kunnen we meer.
https://triadevitree.nl

Van Boeijen
Wij zetten ons in voor ondersteuning van mensen met ernstige verstandelijke beperkingen. Vanboeijen begeleidt en ondersteunt mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Ruim 100 Locaties. Persoonlijke Aanpak. HKZ Certificaat. Services: Wonen, Werken.
https://www.vanboeijen.nl

Stichting OlmenES
OlmenEs is een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking centraal in Noord Nederland. Antroposofie is onze basis. Wij bieden zorg, begeleiding en ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven. Voor ons is de persoonlijkheid van de bewoner leidend, niet zijn beperking.
OlmenEs ligt in een prachtige en rustige omgeving in het buitengebied van Appelscha. We hebben een groot bosrijk terrein van ruim 50 hectare. Hier vindt u negen woonhuizen, zeven werkgebouwen, een boerderij, de winkel - theeschenkerij en vele andere voorzieningen.
https://www.olmenes.nl

Frion
Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het leven en in elke levensfase. Cliënten worden gezien zoals ze zijn en kunnen zich ontwikkelen op een manier zoals zij dat willen. We gaan graag in gesprek om te horen wat we kunnen betekenen.
https://frionzorg.nl

Stichting Philadelphia
Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. En de cliënt heeft de hoofdrol.
https://www.philadelphia.nl/home

De Oase
De Oase” is een therapeutische zorginstelling en is gevestigd in het kleine rustieke plaatsje Follega aan het Tjeukemeer, in Friesland. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor kinderen/ jongeren van 8 tot 18 jaar. Tevens zijn er opties na het 18e levensjaar vanuit de verlengde jeugdzorg.
https://www.deoase.info

GGZ
De Nederlandse ggz is de netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorgbranche. Wij zetten ons, samen met ggz-aanbieders en partners binnen en buiten de ggz-sector, in voor een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Samen met onze leden hebben wij een aantal maatschappelijke ambities geformuleerd.
https://www.denederlandseggz.nl

CONTACT

Heb je vragen?

Wij helpen je graag. Stel je vragen via ons contactformulier of bel 0628745320.


Contact opnemen
CONTACT